ĐẤT NỀN LÀM NHÀ XƯỞNG KHO BÃI GARAGE...VV

ĐẤT NỀN LÀM NHÀ XƯỞNG KHO BÃI GARAGE...VV

ĐẤT NỀN LÀM NHÀ XƯỞNG KHO BÃI GARAGE...VV

ĐẤT NỀN LÀM NHÀ XƯỞNG KHO BÃI GARAGE...VV

ĐẤT NỀN MẶT TIỀN ĐƯỜNG ĐỒNG KHỞI NHA TRANG

ĐẤT NỀN MẶT TIỀN ĐƯỜNG ĐỒNG KHỞI NHA TRANG

Giá

: 130 triệu


Diện tích

: 650 m2


Quận/huyện

: Nha Trang, Khánh Hòa


21/06/2018

Facebook chat