ĐẤT BIỆT THỰ ĐẠI PHÚC GREEN VILLAS

ĐẤT BIỆT THỰ ĐẠI PHÚC GREEN VILLAS

ĐẤT BIỆT THỰ ĐẠI PHÚC GREEN VILLAS

ĐẤT BIỆT THỰ ĐẠI PHÚC GREEN VILLAS

ĐẤT BIỆT THỰ ĐẠI PHÚC GREEN VILLAS

ĐẤT BIỆT THỰ ĐẠI PHÚC GREEN VILLAS

Giá

: 8.5 tỷ


Diện tích

: 225 m2


Quận/huyện

: Bình Chánh, Hồ Chí Minh


18/06/2018

Facebook chat