CHUNG CƯ MASTERI M-ONE NAM SÀI GÒN

CHUNG CƯ MASTERI M-ONE NAM SÀI GÒN

CHUNG CƯ MASTERI M-ONE NAM SÀI GÒN

CHUNG CƯ MASTERI M-ONE NAM SÀI GÒN

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ 1WC

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ 1WC

Giá

: 12.5 triệu


Diện tích

: 62 m2


Quận/huyện

: Quận 7, Hồ Chí Minh


08/12/2018

CHO THUÊ CĂN HỘ 2 PHÒNG NGŨ 2WC

CHO THUÊ CĂN HỘ 2 PHÒNG NGŨ 2WC

Giá

: 12.5 triệu


Diện tích

: 69 m2


Quận/huyện

: Quận 7, Hồ Chí Minh


21/06/2018

CHO THUÊ CĂN HỘ 3 PHÒNG NGŨ 2WC

CHO THUÊ CĂN HỘ 3 PHÒNG NGŨ 2WC

Giá

: 17 triệu


Diện tích

: 93 m2


Quận/huyện

: , Hồ Chí Minh


28/05/2018

CHO THUÊ CĂN HỘ 3 PHÒNG NGŨ 2WC

CHO THUÊ CĂN HỘ 3 PHÒNG NGŨ 2WC

Giá

: 13.9 triệu


Diện tích

: 90 m2


Quận/huyện

: Quận 7, Hồ Chí Minh


16/05/2018

CHO THUÊ CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ 2WC

CHO THUÊ CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ 2WC

Giá

: 16 triệu


Diện tích

: 97 m2


Quận/huyện

: Quận 7, Hồ Chí Minh


30/03/2018

CHO THUÊ CĂN HỘ  OFFICETEL 1WC

CHO THUÊ CĂN HỘ OFFICETEL 1WC

Giá

: 8 triệu


Diện tích

: 34 m2


Quận/huyện

: Quận 7, Hồ Chí Minh


21/03/2018

CHO THUÊ CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ 1WC

CHO THUÊ CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ 1WC

Giá

: 12 triệu


Diện tích

: 59 m2


Quận/huyện

: Quận 7, Hồ Chí Minh


21/03/2018

CHO THUÊ CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ 1WC

CHO THUÊ CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ 1WC

Giá

: 12 triệu


Diện tích

: 62 m2


Quận/huyện

: Quận 7, Hồ Chí Minh


18/08/2018

CHO THUÊ CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ 2WC

CHO THUÊ CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ 2WC

Giá

: 14 triệu


Diện tích

: 68 m2


Quận/huyện

: Quận 7, Hồ Chí Minh


24/06/2018

CHO THUÊ CĂN HỘ 3 PHÒNG NGŨ 2WC

CHO THUÊ CĂN HỘ 3 PHÒNG NGŨ 2WC

Giá

: 12 triệu


Diện tích

: 88 m2


Quận/huyện

: Quận 7, Hồ Chí Minh


15/05/2018

CHO THUÊ CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ 2WC

CHO THUÊ CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ 2WC

Giá

: 16.5 triệu


Diện tích

: 88 m2


Quận/huyện

: Quận 7, Hồ Chí Minh


21/03/2018

CHO THUÊ CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ 1WC

CHO THUÊ CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ 1WC

Giá

: 13 triệu


Diện tích

: 57 m2


Quận/huyện

: , Hồ Chí Minh


24/06/2018

Facebook chat