ASCENT PLAZA BÌNH THẠNH

ASCENT PLAZA BÌNH THẠNH

ASCENT PLAZA BÌNH THẠNH

ASCENT PLAZA BÌNH THẠNH

ASCENT PLAZA BÌNH THẠNH

ASCENT PLAZA BÌNH THẠNH

Giá

:


Diện tích

: 4660 m2


Quận/huyện

: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh


14/12/2018

Facebook chat