DỰ ÁN ĐẤT NỀN 6B KIÊN CƯỜNG

DỰ ÁN ĐẤT NỀN 6B KIÊN CƯỜNG

DỰ ÁN ĐẤT NỀN 6B KIÊN CƯỜNG

DỰ ÁN ĐẤT NỀN 6B KIÊN CƯỜNG

DỰ ÁN ĐẤT NỀN DÂN CƯ 6B KIÊN CƯỜNG

DỰ ÁN ĐẤT NỀN DÂN CƯ 6B KIÊN CƯỜNG

Giá

:


Diện tích

: 58.703,7 m2


Quận/huyện

: Bình Chánh, Hồ Chí Minh


18/06/2018

Facebook chat